Jaap Vegter
M: 06 517 09 101
E: info@vissersvandekust.nl

 

Stichting Geïntegreerde Visserij

Kustvissers werken in de Stichting Geïntegreerde Visserij aan een beter perspectief voor vissers die met de natuur mee willen werken. Dat betekent met de seizoenen mee vissen op meerdere soorten die de zee te bieden heeft, stoppen met vissen als een bestand onder druk staat en alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken en ontwikkelen.

Kompas

Vissers zijn vaak de eersten die veranderingen in visbestanden opmerken. Daarom gebruiken geïntegreerde vissers hun waarnemingen bij het onderbouwen van het beheer van hun visserij. In het Kompas, ontwikkeld als leidraad voor verantwoord vissen, wordt bestaande wetenschappelijke kennis gecombineerd met kennis en ervaring van vissers.

Vangstrechtenfonds

De meeste vissers zijn specialisten geworden, ze richten zich op één soort. Als die soort schaars is, dan ontbreken de alternatieven om de visserijdruk te verlichten. Andere vangstrechten aankopen is duur en als er slecht een deel van het jaar gebruik van gemaakt wordt, loont de aankoop niet.
De Stichting Vangstrechtenfonds koopt vangstrechten aan om flexibilisering voor geïntegreerde vissers mogelijk te maken, jonge starters een kans te geven en vangstrechten voor de regio te behouden. Vissers van de coöperatie Vissers van de Kust delen waar mogelijk vangstrechten met elkaar en kunnen gebruik maken van het Fonds.