Jaap Vegter
M: 06 517 09 101
E: info@vissersvandekust.nl

Beheren en onderzoeken

Onderzoek naar de onderwaternatuur vinden we belangrijk en interessant. Daar werken we graag aan mee, vooral als we als vissers onze gezamenlijke ervaring en jarenlange vakmanschap in mogen zetten.

  • De kustregio van Dollard tot Texel is ons werkgebied.
  • We kunnen met de wetenschap meedenken om te bepalen wat goede vanglocaties en geschikte vangtuigen zijn.
  • Onze coöperatieleden beschikken over verschillende scheepstypen en bijboten. Dat maakt onze vloot goed inzetbaar van de ruigere diepere geulen tot de ondiepte en het binnenwater. Een van onze schepen is uitgerust voor meerdaagse monitoring tochten.
  • Een aantal leden is geaccrediteerd voor visstandbemonstering volgens de KRW richtlijnen en beschikt over een ontheffing wetgeving dierproeven.

Kijk hier voor onze portfolio.