Beheren en onderzoeken

Met natuurbeheer op het land is iedereen wel bekend. Als het om de onderwaterwereld gaat, is het een heel ander verhaal. Het heeft tot nu toe weinig prioriteit gehad.

Vissers zien vaak als eersten veranderingen in visstand en natte natuur. Ze kunnen weinig met hun waarnemingen. En er is het risico dat het je eigen bedrijf schaadt. Ook als je niet de veroorzaker van de schade bent.

Meer vertrouwen en samenwerking tussen vissers en natuurbeheerders kan de waternatuur vooruit helpen. Daarom gaat de coöperatie zich actief inzetten bij beheer, onderzoek en monitoring van kust en binnenwater.

Jaap Vegter en Epko Westerhuis sr. en jr. zijn geaccrediteerd voor visstand onderzoek door de Combinatie van Beroepsvissers. Zij werken met Klaas en Jelte Bouma die met hun Poolse bedrijfstak veel ervaring hebben in de combinatie van visserij, beheer en ecologisch onderzoek en ondersteuning.

De vissers zijn via de coöperatie gezamenlijk of afzonderlijk in te huren voor opdrachten. Voor ecologisch voorbereidend werk en ondersteuning is Jaap Vegter beschikbaar.

Jaap Vegter: 06 517 09 101