Vangstrechten delen

Als lid van de coöperatie kun je vangstrechten inbrengen, zodat collega vissers van jou visrecht gebruik kunnen maken. Je blijft eigenaar van je rechten. En je kunt er ook zelf een deel van de tijd mee blijven vissen, maar dat hoeft niet. Eigen inbreng is niet voor alle soorten visrechten mogelijk. De coöperatie zal daarom ook rechten en quota leasen of aankopen. Coöperatieleden kunnen op basis van hun bedrijfsplan deze quota en visrechten huren.

Om ervoor te zorgen dat de visserijinspanning niet toeneemt, leveren we een deel van de vangcapaciteit in. In visplannen leggen we samen het aantal te gebruiken visdagen, de voorwaarden en de manier waarop gevist wordt vast.

Zo helpen we elkaar, als kleinschalige kustvissers, onze visserij weer flexibel te maken. Zodat we nu en in de toekomst verantwoord kunnen vissen op wat de zee biedt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een voorbeeld: Een garnalenvisser heeft ook een vergunning voor vaste vistuigen, zoals staand want, de zegen of fuiken, en hij wil deze vergunning delen met collega’s. Hij brengt zijn vaste vistuigvergunning in; in de groepsvergunning. Onderling worden de beschikbare visdagen verdeeld. Jaarlijks maken we daarover afspraken met de vissers en de overheid.
In het voorjaar wil diezelfde garnalenvisser graag buitengaats op tong vissen. Via de coöperatie kan hij daarvoor het benodigde quotum huren.